Ons trainingsreglement

Om de trainingen goed te laten verlopen is het belangrijk dat de deelnemers weten wat ze moeten doen voor, tijdens en na de trainingen. Daarom hebben wij (de trainers) een trainingsreglement opgesteld voor deelnemers aan onze trainingen. Iedereen dient zich aan dit reglement te houden.

Let’s play fair!

De trainingen vinden plaats op de banen van tennis- en padelvereniging TPC Eindhoven Noord. De trainingen worden verzorgd door HP Sports. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdtrainer en coördinator Hans-Peter van Oirschot via telefoonnummer 06-10450042 of via e-mail hans-peter@hpsports.nl

 

Periode

De zomertraining start in de eerste week van april. De zomercursus bestaat uit 20 groepstrainingen voor de jeugd en 17 groepstrainingen voor de senioren (tenzij anders aangegeven op het inschrijfformulier), onder voorbehoud van uitval van feestdagen. De wintertraining start onder voorbehoud in de derde week van oktober. De wintercursus voor de jeugd en senioren bestaat uit 15 groepstrainingen. De trainingen worden verzorgd door de trainers van HP Sport. Voor de geplande lessen verwijzen wij naar de lesplanning.

 

Lesduur

1 groepstraining is 60 minuten (tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier).

 

Tarieven

De lestarieven staan op het inschrijfformulier en zijn inclusief, btw, gebruik van tennisballen, tennisbaan, eventueel ballenkanon en overige materialen.

 

Inschrijving

Het inschrijfformulier voor training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij HP Sports. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld.

 

Indeling

1 week voor aanvang zal de indeling bekend gemaakt worden per e-mail of telefoon. Tijdens de indeling wordt voor zo ver mogelijk rekening gehouden met speelsterkte, leeftijd en opgegeven verhinderingen. De trainer bekijkt de eerste twee trainingen of de groepjes goed zijn samengesteld, eventueel kunnen hierin nog wijzigingen aangebracht worden om iedereen op de juiste speelsterkte te laten trainen.

 

Uitval jeugdtraining

Bij slecht weer gaan de jeugdtrainingen altijd door en zal er een alternatief programma gegeven worden. De trainers behouden zich het recht voor om geen alternatief programma te geven, maar die trainingen op een ander moment in te halen met een maximum van 2 trainingen per cursus. De trainingen worden pas gestaakt wanneer de banen onbespeelbaar zijn geworden. Dit moment wordt bepaald door de trainer.

 

Uitval seniortraining

Bij slechte weersomstandigheden of een slechte conditie van de banen gaan de seniortrainingen niet door en zal er geen alternatief programma gegeven worden. Als een training niet doorgaat zal hierover telefonisch bericht worden gegeven. Bij twijfel kan de deelnemer altijd de trainer bellen. Trainingen die vanwege bovengenoemde reden zijn uitgevallen worden ingehaald met een maximum van 2 per cursus.

 

Verhindering trainer

Bij eventuele verhindering van de trainer krijgen de deelnemers tijdig hierover bericht. Trainingen, die om deze reden uitvallen, worden altijd ingehaald.

 

Verhindering deelnemer

Bij verhindering van de deelnemer dient de trainer tijdig op de hoogte gesteld te worden, zodat eventuele vervanging geregeld kan worden. Tevens kan het trainingsprogramma aangepast worden. Niet komen opdagen zonder tegenbericht is storend voor zowel de trainer als deelnemers. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.

 

Verhindering overige oorzaken

Bij verhindering door oorzaken die buiten onze invloedssfeer liggen, zoals bijvoorbeeld een epidemie / pandemie of mogelijk andere rampen (natuur, oorlog, enz), hebben wij niet in de hand. Uiteraard doen wij ons uiterste best om binnen alle redelijkheid te zoeken naar oplossingen om de hierdoor ontstane verhindering in te halen. Echter indien dit niet mogelijk is dan zal geen restitutie plaatsvinden over het lesgeld.

 

Aanvang van de les

De trainers streven ernaar om de lessen op tijd aan te vangen. Te laat komen is hinderlijk voor de trainer en de lesgroep. Zorg daarom dat je ruim op tijd aanwezig bent. Bij regelmatig of veel te laat komen beslist de trainer over deelname aan de tennisles.

 

Kleding

Iedereen is verplicht om deel te nemen aan de trainingen in tenniskleding. Dus geen voetbalshirts e.d. Belangrijk is ook het juiste schoeisel. Vraag in de sportwinkel bewust naar tennisschoenen. Indien dit niet goed is worden de deelnemers hierop aangesproken.

 

Inschrijving

Alleen leden van Tegenbosch kunnen inschrijven voor de trainingen. Voor zowel zomertraining als wintertraining vindt een aparte inschrijving plaats. Indeling van de lesgroepen vindt plaats door de hoofdtrainer in samenspraak met de eventuele overige trainers. Indeling zal geschieden op binnenkomst van inschrijving. Inschrijving verplicht tot betaling.

 

Verzekering

De tennistrainer, de vereniging en HP Sports kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van enig letsel tijdens de tennistraining. Deelnemen is geheel op eigen risico. Mocht u onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen (bijv. door blessures) dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden. Wel is het toegestaan om een vervanger van het zelfde niveau in te zetten. Deze persoon dient wel lid te zijn van de vereniging.

 

Vragen stellen?

Na afloop is er altijd de gelegenheid iets kort met de trainer te bespreken. In het geval dat hier meer tijd voor nodig is, graag een afspraak maken met de trainer.

HP Sport is powered by: