Ons privacybeleid

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: alle bedrijven die persoonsgegevens van u hebben zijn vanaf 25 mei 2018 gebonden aan nieuwe wetgeving: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in het Engels: GDPR.

Let’s play fair!

Je privacy is voor HP Sports van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.
 • Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website HP Sports.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

 

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met HP Sports.

 

Inschrijfformulier en mailcommunicatie

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Deze hebben wij nodig om je inschrijving te kunnen afronden en met je in contact te blijven. Wij bewaren deze informatie tot een jaar daarna. Zo kunnen we je volgend jaar in ieder geval nog eens uitnodigen om deel te nemen aan de competitie.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Hans Peter van Oirschot en is bereikbaar per e-mail op hans-peter@hpsports.nl voor al je vragen en verzoeken.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

HP Sports

De Steenzager 20

5506GH Veldhoven

info@hpsports.nl
06-10450042

HP Sport is powered by: